Missionme @ Komma Board

WE BELIEVE IN THE FULL POTENTIAL OF ALL PEOPLE, NO MATTER THE AGE. PEOPLE ARE FAR MORE CAPABLE AND BRAVER THAN THEY THINK; WE LIKE TO HELP UNLEASH THIS STRENGTH WITHIN

2 jaar geleden startten we met onze eerste challenge met Missionme. Missionme is een organisatie voor personal development programma’s, begeleid door ex- Special Forces.

Personal development gebaseerd op de mindset van elitetroepen? Dat leek wel de perfecte match voor  Komma Board. Training op een heel nieuw niveau.

Want toegegeven, het landschap van de business jungle waar onze consultants zich dagdagelijks in bewegen, lijkt soms niet zo ver af van een war zone (nvdr met alle respect).

Komma Board wil voor haar medewerkers een werkgever zijn die ondersteunt op alle vlakken. De technische competenties die je ontwikkelt tijdens je ‘on-the-job-training’, betekenen voor ons maar een fractie van de ontwikkeling die je tegelijkertijd leert op vlak van je persoonlijke ontwikkeling. We worden van kindsaf aan geleeerd hoe we moeten “stil en flink” zijn. We worden tijdens onze scholing beloond of gestraft op  basis van onze indivuele prestaties. Er wordt een rankingsysteem toegepast  op basis van punten, en zo worden we als mens gevormd van kleins af tot een verzameling van afmeting ten opzichte van elkaar.

En dan start je je “carrière”  waar we in het proces van menselijke relaties terechtkomen. Waar “samenwerken” een prominente plaats gaat innemen. We worden een deel van een groter geheel, want zonder elkaar kan “het werkproject” niet worden voltooid. Vanaf we onze loopbaan starten, wint het belang aan interhankelijkheid aan elkaar. En kunnen we er niet mee omgaan.

We hebben niet geleerd om te connecteren en van daaruit te communiceren.  We schermen ons af en verdedigen onze eigen belangen, want we willen geen slechte beoordeling krijgen. We zijn bang om te falen, bang om fouten te maken. Dus we gaan als reactie daarop heel hard werken, of net niet.

We zijn niet gewoon om op een geweldloze manier open feedback aan elkaar te geven, omdat we het persoonlijk nemen. Een overlegcultuur waarin elk individu gehoord wordt en waar we met elkaar delen, staat vaak haaks tegenover onze opvoeding van horen, zien en zwijgen.

Het is tijdens ons werkleven dat we gaandeweg leren om met anderen om te gaan. En we onszelf gaan ontwikkelen als persoon. Dat leren vindt meestal zijn oorsprong uit spanningen in de relaties met anderen. Friction, zoals Missionme het benoemt.

Ex-Special Forces bevinden zich natuurlijk continu in situaties van spanning en frictie in complexe omgevingen. Bij hen gaat het erom om missies uit te voeren, en niet alleen dat, het gaat ook om simpelweg te overleven.

Dat is de analogie waarom Komma Board samen met Missionme een traject is aangegaan om onze  medewerkers uit hun dagdagelijkse context te halen en ze nieuwe perspectieven te bieden om met spanning en verandering te leren omgaan.

De opzet is om mindset-shifts te creëren of in gang te zetten: connecteren gaat communiceren vooraf, je ben tot veel meer in staat dan je denkt, vertrouwen op anderen en op jezelf, omgaan met stress en verandering, én hoe samen te werken als team, met respect voor elkaars talenten en tekortkomingen, en die op de juiste momenten in te zetten waar nodig.

In 2021 voltooiden we al 2 challenges: eentje van 12u en eentje van 24u. Leren vertrouwen op anderen en materialen, je grenzen aftasten, vermoeidheid trotseren, de Maas overzwemmen en jezelf verwarmen, niet opgeven en doorzetten: het zijn maar enkele van de tips & tricks die Missionme ons heeft geleerd.

Onze Kommaboarders waren in elke geval getriggerd genoeg om er nog gevolg aan te hangen.

CONSISTENCY IS THE LAST REFUGE OF THE UNIMAGINATIVE

– Oscar Wilde

In juni zijn we met 35 van onze collega’s de 46hr challenge aangegaan, om ons uiteindelijk voor te bereiden op de ultieme challenge in november wanneer we samen helemaal uit onze comfortzone stappen en naar Senegal “op missie” gaan.

Tijdens onze 46hr challenge in Nederland en België was het objectief om meer inzicht te krijgen in groepsdynamieken. And so we did!

We hebben onze Komma Board collega’s een paar dagen in een totaal andere context geplaatst en in extreme omstandigheden als team laten samenwerken. Daardoor zijn er gedragspatronen boven water gekomen, die ze in het dagdagelijks leven kunnen inzetten.

Onze medewerkers zijn ingedeeld in 3 groepen naargelang intensiteit van de opdrachten. De 3 teams zijn op zichzelf aangewezen en krijgen de opdracht samen een aantal missies uit te voeren. Met een kaart en kompas trekken ze de nacht in. Onderweg vinden ze een boot, waar ze in het midden van de nacht het water op gaan, sommigen in de boot, anderen al zwemmend en materialen dienen op te duiken. Ze worden gevangengenomen, geblinddoekt en vastgebonden, en urenlang in bepaalde posities gezet, waarna ze zijn ondervraagd door de “vijand”.

Waarom zou je jezelf in godsnaam zo pijnigen, hoor ik u vragen?  Het doel van Komma Board en Missionme was om een aantal zaken te testen. We hebben op voorhand besloten om geen debrief te doen tussen de verschillende opdrachten, om te zien wat er zich zou manifesteren. Te laten lukken of mislukken dus.  En dit is wat we hebben gezien:

Leadership vs. Followership

Iets wat je veel in teams ziet terugkomen, is dat de so-called “haantjes-de-voorste” nogal snel het voortouw nemen wanneer er een bepaalde opdracht of taak moet uitgevoerd worden, zowel in woord als in daad. De iets meer introvertere van de groep bevestigen bovendien de “trekkers” in hun rol door hun beslissingen te volgen en hen daarmee te bevestigen in hun rol. Gevolg is dat er een tweetal kampen ontstaan van leiders en volgers.

In 2 van de 3 teams werd heel duidelijk dat dit gedrag nefast werkt voor het  vervullen van een opdracht. De communicatie was een ramp, er werd veel gepraat en weinig gedaan. De trekkers overlegden wel maar vroegen eigenlijk enkel bevestiging van hun eigen ideeën. De volgers gingen in laid-back modus, of kwamen niet op voor hun eigen idee of mening. Er wordt dus niet meer actief naar elkaar geluisterd en niet iedereen van het team neemt zijn of haar verantwoordelijkheid op.

1 team liet wel de juiste teamgeest zien: ze overlegden, er werd een taakverdeling afgesproken die ook kon wijzigen afhankelijk van de soort opdracht, waardoor elke teamlid initiatief toonde. Ze pasten situationeel leiderschap toe, wat dan ook geleid heeft tot het goed volbrengen van de opdrachten.

De ‘trekkers’ binnen organisatie zouden hun leiderschap moeten afleren, en de volgers binnen de organisatie dienen hun eigen zelf-leiderschap meer te ontwikkelen. Echt leiderschap ontstaat wanneer je jezelf kan inschatten als persoon, en daardoor je bewust wordt van wat je beter zou kunnen doen in functie van de groep, én in functie van de opdracht.

(Lees verder na de foto’s)

Ownership

Wat we ook vaak zien terugkomen in het “echte” leven is het ontlopen van verantwoordelijkheden door en onszelf goedpraten door de context de schuld te geven. We kunnen er niks aan doen want … we zijn meestal erg goed in het vinden van excuses waarom een opdracht niet lukt.

Helaas kijken we veel te weinig naar wat we wél kunnen doen om een succes te boeken.  Er zijn altijd en overal randfactoren aanwezig die onze werkcontext bepalen. Zeker in een KMO omgeving is niet altijd voldoende mankracht of de financiële vrijheid aanwezig, dus het komt er vaak op aan om creatief naar oplossingen te zoeken en te werken met wat je hebt. Hoe vaak gebeurt het niet dat er iemand vastloopt op een probleem, en hoe vaak geraakt het probleem niet opgelost door even samen met je collega’s te overleggen.

Als je als team samen kan brainstormen, naar elkaar luistert en taken kan verdelen naar waar het talent zit in de groep, kom je altijd een oplossing. Is het de juiste? Dat weet je niet, dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat erom dat je iets probeert, dat je iets doet, samen met anderen. Uit die ervaringen kan je leren, en zo kom je weer tot een verbeterde oplossing. Dat is het proces. Een doel bereiken, dat gaat zelden in één rechte lijn. De lijn is meestal een verzameling van bochtenwerk, stilstand, achteruitgaan en weer vooruit gaan. Net zoals in het échte leven.

Resilience

10 uren lang geblinddoekt en vastgebonden worden, urenlang in dezelfde positie worden geplaatst worden, niet mogen praten met elkaar, niet mogen eten of drinken, enkel wat water drinken. Door de regen stappen zonder iets te zien, in een rivier worden gezet en daar een uur lang in koud water moeten blijven zitten, eruit gehaald worden, en weer uren moeten “staan wachten” in stilte. Om dan ondervraagd te worden met een koplamp in je ogen, terwijl je 10uur lang in het zwarte hebt gekeken.

Er gaat wat door je heen dan. Zelfreflectie: ben ik hier nog alleen, zijn de anderen van mijn groep hier nog?  Veel gedachten passeren, alles waar je door de rush van alledag niet durft of wilt bij stilstaan… en dan ben je alleen met je eigen gedachten. Ze komen toch, datgene wat je wou vermijden. En ook kon vermijden, want dat laat onze maatschappij ons toe. Escapen in onze telefoons, in ons werk, in ons huishouden.

En we staan te weinig stil bij wat echt belangrijk is, ons “zelf”. Zelfreflectie is belangrijk, naar jezelf kunnen en durven kijken, is vandaag bijna tot een kunst verheven. We nemen er de tijd niet meer voor. Nochtans, als we echt iets willen veranderen in ons leven, is bewust zijn van onszelf en van onze omgeving de eerste stap. Elke verandering begint bij jezelf.